ADHD & ADD

Formulier ‘wijziging ADHD gezondheidsverklaring’

Heeft u bij het invullen van de Gezondheidsverklaring de vraag “Heeft u ADHD of ADD?” met ‘ja’ beantwoord? En wilt u dit antwoord toch wijzigen of aanvullen, omdat u geen ADHD meer heeft of omdat u hierover twijfelt? Vul dan het formulier zelf in of laat het invullen door een arts. Stuur het daarna terug naar het CBR.

Veilig rijden met ADHD of ADD

Mensen met ADHD of ADD kunnen problemen hebben met hun concentratie en aandacht. Ook kunnen zij last hebben van impulsiviteit: plotseling iets doen zonder eerst na te denken.

Aandacht en concentratie zijn belangrijk om veilig te kunnen rijden. En als iemand impulsief is, kan dit zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Gelukkig brengen medicijnen daar vaak verbetering in.

Als u ADHD of ADD heeft, gaat u voordat u rijexamen kunt doen, naar een psychiater. En doet u een rijtest. Zo kunnen we goed beoordelen of u veilig kan rijden. De geschiktheidseisen zijn vastgelegd in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Ik heb de diagnose ADHD als kind gekregen. Wat moet ik dan invullen op de Gezondheidsverklaring?

Een van de vragen op de Gezondheidsverklaring is ‘Heeft u ADHD of ADD?’. U vult ‘ja’ in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. U vult ‘nee’ in als u de diagnose als kind kreeg, maar als de behandeling voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u gebruikt geen medicijnen. Twijfelt u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met uw huisarts.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD

Heeft u op de Gezondheidsverklaring ingevuld dat u ADHD of ADD heeft? En heeft u hiervoor nog niet eerder een rijbewijskeuring gehad? Lees hier wat u moet doen.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHD of ADD?

U bent rijgeschikt wanneer de arts van het CBR oordeelt dat de ADHD of ADD geen groot probleem vormt om veilig te rijden. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, het rapport van de psychiater en naar het resultaat van een eventuele rijtest.

Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk psychiater met kennis van ADHD bij volwassenen. U kunt zelf een specialist kiezen uit de lijst met specialisten van het CBR. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Voor zijn rapport gebruikt de psychiater de checklist risicofactoren van het CBR.

Checklist_risicofactoren_ADHD

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?

Nee. Bij ADHD of ADD moet een onafhankelijk psychiater het onderzoek doen en het rapport opmaken. Er wordt namelijk een oordeel gevraagd over uw rijgeschiktheid en termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie KNMG mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Moet ik een rijtest doen?

Als u ADHD of ADD heeft en dit volgens de arts geen groot probleem vormt om veilig te rijden, doet u altijd een rijtest als u voor het eerst een rijexamen aanvraagt. De rijtest is géén rijexamen. Met een rijtest beoordeelt het CBR in de praktijk of u met ADHD of ADD op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u uw voertuig goed kunt bedienen en besturen.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij ADHD/ADD ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’.

Wanneer u ADHD/ADD heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

  • Aandacht blijven houden: we toetsen of u geconcentreerd blijft tijdens de hele rijtest;
  • Gerichte aandacht: we toetsen of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden;
  • Aandacht verdelen: we toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties;
  • Besluitvorming: we toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?

U moet zelfstandig kunnen rijden. Naast het bedienen van het voertuig, moet u voldoende aandacht hebben voor het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. De instructeur kan aangeven wanneer u de rijtest het best kunt doen.

Hoe zit het met medicijngebruik?

Als u ADHD of ADD heeft, mag u rijden met psychostimulantia, zoals methylfenidaat (ook wel bekend als Ritalin, Medikinet of Concerta), dexamfetamine en modafinil. Gebuikt u nog andere medicijnen? Kijk dan op rijveiligmetmedicijnen.nl om te zien of die een probleem zijn om te rijden (categorie III).

Hoe lang is mijn rijbewijs geldig?

Mensen met ADHD of ADD kunnen voor onbeperkte termijn geschikt worden verklaard. Bij twijfel kan de psychiater het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Mensen met een rijbewijs voor drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

Heb je vragen, bel of mail de rijschool

    Let op, het kan zijn dat onze email in uw spambox terecht komt.

     

    SLAGINGSPERCENTAGE