Specialisaties

AUTORIJBEWIJS HALEN MET AD(H)D & AUTISME

Er bestaan nogal wat vooroordelen over mensen met autisme en AD(H)D, zo ook op gebied van de autorijlessen en deelname aan het verkeer. De mate waarin mensen met autisme of AD(H)D in het verkeer hinder ondervinden van hun aandoening verschilt per persoon. Er zijn mensen met AD(H)D of autisme die geen enkele hinder ondervinden bij het halen van hun rijbewijs, maar er zijn ook mensen waarbij de stoornis zo ernstig is dat het CBR geen verklaring van geschiktheid afgeeft.

Gezondheidsverklaring

Ben je gediagnosticeerd met AD(H)D of autisme of een andere aandoening, geef dit dan direct aan bij aanvang van je autorijles. Dan moet je een zogeheten ‘Gezondheidsverklaring’ invullen. Deze verklaring bestaat uit diverse vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid en wordt door het CBR gebruikt om een verklaring van rijgeschiktheid af te kunnen geven. Heb je AD(H)D of autisme dan zijn een aantal vragen  van belang.

 1.  Er wordt gevraagd of je ADHD of ADD hebt (vraag 14).
 2.  Er wordt gevraagd of een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld heeft, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger? (vraag 15).
 3.  Er wordt gevraagd of je nog andere aandoeningen hebt die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken. (vraag 19).

Als je autisme of AD(H)D hebt, zul je waarschijnlijk een vraag met ‘ja’ beantwoorden. De ‘Gezondheidsverklaring’ wordt bij het CBR beoordeeld. Zij bepalen of er meer informatie of onderzoek nodig is om een verklaring van geschiktheid af te geven . Dit kan bestaan uit een bezoek aan een door het CBR goedgekeurde medisch specialist en/of een rijtest. Na deze onderzoeken volgt een oordeel van het CBR of je mag deelnemen aan het praktijkexamen. De kosten van deze onderzoeken moet je zelf betalen. De rijtest bij het CBR is gratis.

Let op: het doorlopen de gehele procedure kan aardig wat tijd kosten begin daar dus zo snel mogelijk mee.

Onjuist invullen van de Gezondheidsverklaring

Het komt regelmatig voor dat de gezondheidsverklaring niet eerlijk wordt ingevuld. Op de vragen over een psychiatrische stoornissen en medicijnverbruik wordt dan “nee” ingevuld. Dit doen mensen om de procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid te omzeilen. Er zijn alleen een aantal gevolgen waar je mee te maken kunt krijgen als je de gezondheidsverklaring onjuist invult. Als je bijvoorbeeld na het behalen van je rijbewijs betrokken raakt bij een verkeersongeval en het vermoeden bestaat dat dit ongeval een medische (psychische of lichamelijke) oorzaak heeft, maakt de politie melding daarvan bij het CBR. Als na onderzoekt blijkt dat je deze aandoening al had tijdens je praktijkexamen, dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor zowel je rijbewijs als je verzekering.

AUTORIJBEWIJS HALEN MET FAALANGST

Het faalangstexamen is speciaal bedoeld voor examenkandidaten die niet optimaal kunnen presteren omdat zij gehinderd worden door faalangst.

Het faalangstexamen duurt 80 minuten in plaats van de gebruikelijke 55 en wordt afgenomen door een speciaal voor het faalangstexamen opgeleide examinator. Een belangrijk verschil met een gewoon rijexamen is dat je zelf 1 of meerdere time-outs mag vragen tijdens het faalangstexamen. Zo kun je weer even tot rust komen als je erg nerveus wordt. Je examinator kan je tijdens het faalangstexamen ook een time-out opleggen als hij denkt dat dit nodig is. Het faalangstexamen is verder niet makkelijker dan het CBR rijexamen, je moet aan dezelfde eisen voldoen als ieder ander.

Wat wordt er getoetst?

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • je beheersing van de auto
 • kijkgedrag
 • of je goed voorrang verleent
 • inhalen
 • in- en uitvoegen
 • rijden op kruispunten en rotondes
 • verrichtingen

Kosten?

Voor het faalangst examen hanteert het CBR een ander tarief dan het reguliere examen.
De kosten voor het Faalangst examen incl. autohuur bedraagt € 267,00

Heb je vragen, bel of mail de rijschool

  Let op, het kan zijn dat onze email in uw spambox terecht komt.


   

   

   

  SLAGINGSPERCENTAGE