Voertuigcontrole

Voertuigcontrole in en om de auto!

Voordat je bij het CBR begint met het praktijkexamen / het rijden van een route, moet je al over vele vaardigheden beschikken, die je uiteindelijk tot een goed (beginnend) en veilig rijdend automobilist maken. Je praktijkexamen begint binnen met een inleidend gesprek met de examinator en het invullen van het zogenaamde zelfreflectie. Hierna loop je vervolgens naar de lesauto.
 
Één van de vele onderdelen die je moet beheersen is de voertuigcontrole. Onderdelen van deze bijzondere verrichting worden getoetst
voor je aan het rijden van een route begint. Vast onderdeel is de ”oogcontrole” waarbij je op afstand (25 meter) een kentekenplaat of andere tekst moet kunnen lezen en de controle van het goed functioneren van de verlichting op de lesauto.
 
Verder kunnen één of meerdere van de beschreven onderdelen bevraagd worden. Hieronder een weergave van de opdrachten waar het om kan gaan.
– Controle buiten de auto
– Controle motorkap auto
– Controle binnen de auto