ADHD & ADD

AUTORIJBEWIJS HALEN MET ADHD & ADD

Waarom zijn er normen bij ADHD en ADD?
Personen met ADHD en ADD hebben last van aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan. Aandacht en concentratie zijn van belang voor veilige verkeersdeelname en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op veilig besturen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeersovertredingen maken of betrokken zijn bij ongelukken. Het is gelukkig wel zo dat medicijnen daar
vaak verbetering in brengen. Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij ADHD heeft de Gezondheidsraad wel geadviseerd om een keuring te laten plaatsvinden bij een expert op dit onderwerp en ook een rijtest te doen alvorens toegelaten te worden tot het rijexamen..

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHD of ADD?
U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en drugsmisbruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.
Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR.

Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?
Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist
met kennis van ADHD bij volwassenen. Het CBR heeft een lijst met dergelijke deskundige specialisten.

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?
Personen met ADHD of ADD kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd.
Dat betekent dat er dan nooit meer een herkeuring door een onafhankelijke specialist nodig is.
In twijfelgevallen kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Personen met een beperkt rijbewijs van drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsverlenging altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

Wanneer krijg ik een rijtest?
De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een aanvraag doet bij het CBR volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?
Nee. Bij ADHD of ADD is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt.
Er moet namelijk een oordeel komen over de rijgeschiktheid en beperkte of onbeperkte termijn van
geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen
geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.

Heb je vragen, bel of mail de rijschoolSLAGINGSPERCENTAGE